81Kişi Şuanda
Sohbet Ediyor

Hemen Sohbete Başlayın

Kurallar

KURALLAR VE ?YELİK S?ZLE?MESİ

1. Yöneticilerimize ve Tüm Site İçerisinde Bulunan Ki?ilere Kar?ı Türkiye Cumhuriyeti Anayasaları, Sevgi ve Saygı ?erçevesi İçerisinde Davranmalısınız.

2. Sesli Sohbet Odalarımız Görü?me Yaparken Küfür Hakaret ve Ki?isel Haklarına Kar?ı Saygısız bir Tutum İçerisinde Olmak Kesinlikle Yasaktır

3. Sesli Chat Herhangi bir Durum bir Olay Kar?ısında Site Yöneticilerine Ula?arak İstek ve ?ikayetlerinizi Bildirmeniz Halinde Gerekli olan İ?lem Tarafımızca Yapılıcaktır.

4. Kullanıcılar Arasında MSN e-Mail SKYPE Face Book Telefon Bilgisi Vermek Kesinlikle Yasaktır.

5. Sitemiz İçerisinde Reklam ve Flood Yapmak Kesinlikle Yasaktır.

6. Sitemiz İçerisinde Bulunan Kullanıcıları Kamera, Mikrofon vs. Uygulamalarda Zorlamak Kesinlikle Yasaktır. Ki?i Kendi ,ste?i Do?rultusunda Haraket Etmelidir.

7. Sitemiz İçerisinde Alt yetkili ?st yetkilin Komutlarına Saygı Göstermelidir

8. Sitemiz İçerisinde ?st Yetkili Alt Yetkiliye Komut Kullanamaz

9. Sitemiz içerisinde Gereksiz Komut KullanmaK Yasaktır

10. Sitemiz içerisinde Din, Dil,Irk Ayrımı Yapmak Yasaktır

11. ?yelik Bilgileriniz Kurucu Tarafından Görunmektedir.

12. ?yelik Bilgileriniz Gizli Kalıcaktır.

13. ?yelik Bilgileriniz Bir Ba?kası Tarafından Göruntulendi?ini Tespit Etmeniz Halinde Yasal Haklarınızı Kullanabilirsiniz

14. ?yelik Sözle?meniz Site Kuralları Dı?na ?ıkmanız Halinde Kurucu Tarafından Tek Taraflı Fesh Edilebilir

15. Kurallara Aykırı Davranı? İcerisine Girildi?inde Site Kurucusu Tarafından Hakkınızda Yasal Dava Acılabilir

16. Sitemize ?yelik Yaptıgınız ?ifreniz Sizden Ba?ka Ki?i veya Ki?ilerce Kullanılması Yasaktır

17. Sitemize ?yelik Yaptıgınız ?ifre ile Sitemize Verilecek Zarardan Sifre Sahibi Sorumludur.

18. Sitemiz İcerisinde ?cretli Yetki Aldıysanız Sözle?me Dı?ına ?ıktıgınızda Yetkinizin Fesh Edilmesi Halinde Geri ?deme Yapılmayacaktır

19. Sitemize Yapmı? Oldugunuz ?demenin Faturası ?deme Yapan Ki?i Adı ve Soyadına Göre Kesilip Verdi?iniz Adrese Kargo veya e-mail Olarak Gönderilecektir.

20. Sitemize ?ye Oldugunuz e-Mail Adresiniz Güncel Olmak Zorundadır.Aksi Taktirde Atıgımız Tüm e-Mail den Sizler sorumlusunuz

Sesli Chat odalarımızda bütün bu kurallara uyuldu?u zaman sitemizin bütün hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Amaç olarak seviyeli bir ?ekilde ileti?imlerinizi sa?layın.Aksi taktirde siteden uzakla?tırılabilirsiniz.

Bizi tercih etti?iniz için te?ekkür ederiz.


Popüler Yorumlar